Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Worden niet al uw vragen beantwoord? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 036 – 8200267.

Informatie vóór de aanschaf van zonnepanelen.

Wat is het verschil tussen polykristallijne en mono-kristallijne zonnepanelen (mono of poly)?

Het grootste verschil is de productiemethode van de cel. Het gevolg hiervan is dat polykristallijne cellen ‘blauwig’ zijn en mono-kristallijne cellen bijna geheel zwart zijn. Ook deze laatste hebben een blauwe gloed, maar deze is amper zichtbaar. Het voordeel van de polykristallijne cellen is dat deze goedkoper zijn te fabriceren. Nadeel is dat het moeilijker is om hogere vermogens te produceren.

Het gevolg is dat panelen met hoge opbrengst en panelen met een mooi uiterlijk (lees: all black) gemaakt worden met mono-kristallijne cellen en dat de standaard panelen gemaakt worden met polykristallijne cellen.

Het productieproces van de polykristallijne is de afgelopen jaren wel flink verbeterd, waardoor de grovere structuur die deze cellen hadden (vaak zichtbaar in oudere panelen) er nu veel mooier en gelijkmatiger uit zien. Tevens zijn er soms additieven in de polykristallijne cellen, waardoor de kleur aanzienlijk donkerder wordt (perseum).

In het verleden werden soms ook dunne-film panelen toegepast. Deze hadden per vierkante meter een lagere opbrengst, maar een goedkopere productieprijs. Door de daling van de kostprijs van de gewone panelen in de afgelopen jaren is dit prijsverschil echter minimaal geworden, waardoor de dunne-filmpanelen vrijwel geheel zijn verdwenen. Zeker in Nederland waar het aantal vierkante meters vaak beperkt is en de prijs van montagemateriaal en arbeid relatief duur is.

Wereldwijd worden meestal polykristallijne zonnepanelen toegepast. Omdat in Nederland bij particulieren de oppervlakte beperkter is, esthetiek belangrijker is en omdat zonnepanelen erg lonend zijn (= korte terug verdientijd) wordt meestal gekozen voor mono-kristallijne panelen

Wat is WattPiek (Wp)?

Om vermogens van panelen te vergelijken, worden alle panelen onder dezelfde condities, de zogenoemde standaard-condities, getest. Deze test noemen ze de flash test van een paneel. Het paneel wordt bij 25 graden Celsius heel kort ingestraald met licht van een gedefinieerd spectrum met een intensiteit van 1000 Watt per vierkante meter. Door de uitgaande spanning en stroom te meten tijdens dit instralen kan men het geproduceerde vermogen uitrekenen. Dit vermogen noemt men het piekvermogen, uitgedrukt in WattPiek (Wp).

In een werkelijke situatie is de intensiteit van het licht en de temperatuur erg inconsistent en ook lastig te meten. Om toch panelen te kunnen testen en schattingen te doen over de opbrengst is dit piekvermogen bedacht. De term is enigszins misleidend, omdat er geen harde grens is aan wat een paneel kan produceren. Hoe meer licht er op straalt, hoe meer vermogen het paneel geeft. Een paneel zou dus ook meer dan zijn piekvermogen af kunnen geven.

De praktijk is echter dat het werkelijk geproduceerde vermogen flink lager is dan het piekvermogen van een paneel. Op winterse, donkere dagen is het maximale vermogen van een paneel zo’n 5 a 10% van het piekvermogen. Op lichtere dagen richting de 20% en op zonnige zomerse dagen kan dit oplopen tot 70 a 80%. Het exacte vermogen is onder andere afhankelijke van de stand van de zon, helderheid van de hemel, de oriëntatie, temperatuur van het paneel, schaduw, vrije uitzicht en weerkaatsing en nog vele andere dingen.

Waarom is het vermogen van mijn omvormer kleiner dan het piekvermogen van mijn systeem?

Zoals hierboven is te lezen, is het werkelijk vermogen van een paneel flink lager dan het piekvermogen van een systeem. In de meest optimale omstandigheden loopt het werkelijke vermogen op tot 70 a 80% van het piekvermogen. Dit is slechts alleen op enkele dagen van het jaar en alleen gedurende een klein deel van de dag.

Mede om deze reden is het verstandig om de omvormer wat kleiner te kiezen dan het piekvermogen; dit noemt men onder dimensioneren.

Standaard wordt ongeveer 75 a 80% geadviseerd, maar dit is nog van andere factoren afhankelijk. Zo wordt het vermogen van een oost-west opstelling beter over de dag verspreid, waardoor er vaak nog voor een kleinere omvormer gekozen kan worden. Er zijn meerdere voordelen voor het kiezen van een kleinere omvormer, zoals een goedkopere prijs en een kleinere bouwmaat. Een ander groot voordeel is dat over het algemeen geldt dat hoe zwaarder de omvormer belast wordt, hoe efficiënter hij werkt. Met andere woorden: een kleinere omvormer is vaak efficiënter bij een gelijk systeem als een grotere omvormer.

Mochten er wensen zijn om later het systeem uit te breiden dan kan het nuttig zijn om direct al een grotere omvormer te kiezen.

Wat is het verschil tussen WattPiek (Wp), Watt (W) en kilowattuur (kWh)?

Zoals hierboven staat aangegeven is het Piekvermogen (Wp) van een paneel het vermogen dat een paneel bij standaard-condities afgeeft. Het vermogen (P) wat een paneel in de praktijk afgeeft wordt uitgedrukt in Wattt (W). Vaak wordt de term Pac gebruikt; het vermogen wat de omvormer aan het net afgeeft. Een kilowattuur is een hoeveelheid “elektrische energie”. Deze energie-eenheid wordt gebruikt bij energieleveranciers en netbeheerders om te bepalen hoeveel u voor uw stroom dient te betalen en geeft dus bij de zonnepanelen aan hoeveel geld u heeft bespaard. Een kWh is makkelijker voor te stellen als de hoeveelheid elektrische energie die wordt verbruikt of opgewekt bij een stroom van 1000 Watt gedurende 1 uur lang.

Een paar praktische voorbeelden: Een wasmachine verbruikt per was ca 1,5 kWh. Een televisie, of oude gloeilamp, gebruikt deze energie als die ongeveer 25 uur aan staat. Een droger gebruikt 4 tot 5 kWh per was.

Wat is de verwachte opbrengst?

Omdat de opbrengst van veel dingen afhankelijk is en omdat het weer erg onvoorspelbaar is, is het erg lastig te bepalen wat de geschatte opbrengst is. Schattingen gaan gemakshalve uit van schaduwvrije situaties. Houd hier rekening mee als u opbrengstschattingen ziet van uw woning!

Verschillende bedrijven schatten de opbrengst op verschillende manieren in, waardoor 2 aanbiedingen met dezelfde panelen, dezelfde omvormer en met dezelfde montage toch verschillende opbrengsten schatten. De werkelijke opbrengst is natuurlijk niet afhankelijk van de schatting van de aanbieder, dus laat u niet te veel leiden door de schattingen: sommige bedrijven doen een voorzichtige schatting, terwijl andere een hogere schatting als verkoopargument gebruiken.

Sommige bedrijven hebben ook een opbrengstgarantie. Ze rekenen extra voor het systeem of schatten extra laag, om hier geen kosten voor te hoeven maken: een sigaar uit eigen doos.

Wat is de levertijd van mijn systeem?

De verkoop en installatie van zonnepanelen is een redelijk hectische markt. Wereldwijd gezien is Nederland een kleine speler en we zijn anders doordat we vooral mono-kristallijne panelen willen en deze individueel willen aansluiten. Dit zorgt geregeld voor leveringsproblemen (schaarste).

In Nederland zelf is de zonnepanelenmarkt een relatief nieuwe en exploderende markt. Iedereen wil een graantje meepikken van het economische belang van zonnepanelen. Daarnaast zijn technische mensen schaars en zorgen diverse collectieven, acties en regelgeving voor het “hollen of stilstaan” van installaties. Hierdoor is het erg lastig om een vaste levertijd af te geven.

Over het algemeen wordt een systeem dat door ons wordt geïnstalleerd, geleverd en gemonteerd tussen de 4 en 10 weken. Doe-het-zelf-systemen proberen we binnen 2 weken uit te leveren. We doen altijd onze uiterste best om de systemen zo spoedig mogelijk te leveren en om de levertijden zo goed en nauwkeurig mogelijk aan te geven. Echter door bovenstaande redenen kan het voorkomen dat systemen een langere (of kortere) levertijd hebben dan aangegeven. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de (toe)leveranciers.

Is mijn meter geschikt voor zonnepanelen?

De meeste ouderwetse draaischijfmeters (ferrarismeter) kunnen achteruitlopen en zijn geschikt voor teruglevering. Een enkele draaischijfmeter heeft een teruglooprem en is niet geschikt. Bij digitale meters moet een aparte terugleverstand aanwezig zijn.

Bij het aanmelden van uw systeem bij energieleveren.nl zal de netbeheerder aangeven of uw meter wel of niet geschikt is. Als deze niet geschikt is (en regelmatig ook als uw meter wel geschikt is) zult u een melding ontvangen dat uw meter vervangen dient te worden. Zij plannen dan een afspraak met u in om de meter om te ruilen.

Ondanks dat dit allemaal vanzelf gaat, is het verstandig om zelf te controleren of het terugleveren wel daadwerkelijk geregistreerd wordt. Het zou zonde zijn als u hierdoor opbrengst zou missen. U kunt als het zonnig is en u weinig verbruikt, zien of de meter terugdraait en/of teruglevert. Eventueel kunt u de andere groepen tijdelijk uitzetten om te voorkomen dat andere apparaten de stroom van de panelen direct verbruiken.

Wat als niet alle panelen geplaatst kunnen worden?

Mocht tijdens de installatie blijken dat er één of enkele panelen niet passen, dan overleggen de installateurs ter plaatse welke panelen dat betreft en passen zij in overleg eventueel het legplan aan, om zoveel mogelijk panelen kwijt te kunnen. De panelen die niet passen nemen we weer mee terug en het factuurbedrag zal hierop worden aangepast.

Informatie tijdens de order van zonnepanelen.

Wat is energieleveren.nl?

Het is belangrijk dat u uw systeem aanmeldt bij energieleveren.nl. Enerzijds omdat zij checken of uw meter geschikt is. Anderzijds zodat de netbeheerder wordt gemeld dat u stroom produceert en zij rekening kunnen houden met de financiële verrekening hiervan. Zij informeren weer de meteropnemers en de energieleverancier.

Op de pagina zelf vindt u informatie over wat u dient te doen. Het piekvermogen vindt u terug op de offerte (… Wp).

Moet ik mijn panelen laten verzekeren?

Het is verstandig om uw systeem aan te melden bij uw verzekering. Denk aan schade bij brand, storm en andere narigheid. Afhankelijk van de verzekeraar zien zij de panelen als opstal of als inboedel. Let er op dat als u deze verzekeringen in 2 aparte polissen heeft lopen dat ze niet beide de panelen uitsluiten. Meestal zit dit echter in één pakket.

U kunt de verzekering de aanschafwaarde melden en controleren dat de zonnepaneleninstallatie mee wordt verzekerd.

Hoe lang duurt de plaatsing van mijn systeem?

Meestal zijn we binnen één dag klaar met de installatie van een systeem. Bij grotere installaties plannen we soms meerdere dagen in.

Het kan echter voorkomen dat het niet lukt om de installatie binnen één dag af te ronden. Soms zijn er andere onderdelen nodig dan gepland, of zijn zaken over het hoofd gezien. Soms staat het weer niet toe om de installatie volledig af te ronden. Verder kunnen we te maken hebben met ziekte, ongeplande verkeersdrukte, tegenzittende zaken en overige narigheid. We zullen dan een vervolgafspraak plannen om het systeem alsnog af te ronden. Doorgaans nemen we binnen 3 werkdagen contact op om een nieuwe afspraak in te plannen. Afhankelijk van het resterende werk en de drukte kan dat op korte termijn zijn, maar soms ook op iets langere termijn.

Hoe zit het met de omvormer en de kabels?

Meestal worden de zonnepanelen aangesloten op een eigen groep. Er loopt dan vanaf de groepenkast een kabel naar de omvormer en vanaf daar naar de zonnepanelen. In geval u voor micro-omvormers heeft gekozen loopt de kabel rechtstreeks vanaf de groepenkast naar de zonnepanelen.

Soms kunnen we de aansluiting van de wasmachine of droger splitsen en vanaf hier de kabels trekken.

Hoe dan ook is het handig als u vooraf bedenkt waar u de omvormer geplaatst wilt hebben en hoe de bekabeling kan lopen. Dit scheelt tijd en zoekwerk als de installateurs er zijn.

Omvormers zijn over het algemeen vrij stil, maar zullen in de ochtend opstarten met een paar klikken en kunnen daarnaast een lichte brom en gezoem produceren. Ook zullen sommige omvormers actief koelen (ventilator) als ze veel vermogen produceren. Houd hiermee rekening bij de keuze van de plaats van de omvormer: vaak kiezen mensen voor de zolder, of het washok.

Houd er verder rekening mee dat eventueel besproken of zelfbedachte kabeltrajecten soms toch niet mogelijk blijken te zijn. De installateur zal dan overleggen over alternatieven.

Opbrengst en garantie.

Hoe kan ik controleren of mijn systeem goed werkt?

Het is verstandig om af en toe uw systeem te controleren of deze nog naar behoren werkt. Het zou immers zonde zijn als u opbrengst mist, omdat er iets mis is. Als u een portal of app heeft, kunt u daarin zien of uw systeem nog produceert. Houd bij Enphase en SolarEdge ook in de gaten of alle panelen nog produceren.

Mocht uw systeem niet met internet gekoppeld zijn, dan kunt u de omvormer zelf controleren, of door te kijken of uw meter het terugleveren nog registreert. Het kan handig zijn om een terugkerende reminder in uw agenda te zetten, om het systeem bijvoorbeeld elke maand te controleren.

Mocht uw systeem niet meer online zijn of (deels) niet meer produceren kunt u kijken op de servicepagina. Bezoek hiervoor de servicepagina.

Hoe kan het dat de meter een andere opbrengst geeft dan de omvormer?

Bezoek hiervoor onderstaande link:

Teruglevering en salderen

Hoe kan het dat de panelen onderling verschillende productie hebben?

Bezoek hiervoor onderstaande link:

Verschillen in panelen opbrengst

Waarom geven de panelen niet het volledige Wp-vermogen af?

Zie de vraag ‘Wat is WattPiek (Wp)?’ onder het kopje ‘Informatie vóór aanschaf zonnepanelen’.

Hoe moet ik mijn systeem onderhouden?

De zonnepanelen spoelen in principe door de regen en de schuine hoek vanzelf schoon. Toch kan er in de loop van de tijd wat vervuiling op blijven zitten. Dit verlaagt de opbrengst. Het is daarom raadzaam de panelen één keer in het jaar op vuil te controleren en bij vervuilingen eventueel schoon te maken. Dit kan met water en een zachte borstel. Let uiteraard wel op uw veiligheid!

Controleer één keer in de 6 maanden of de omvormer niet te stoffig is geworden, met name bij de koelribben. Als de omvormer zijn warmte niet kwijt kan, is dit slecht voor het rendement en de levensduur van de omvormer.

Controleer verder regelmatig of uw systeem nog wel goed produceert. Zie de vraag ‘Hoe kan ik controleren of mijn systeem goed werkt?’ onder het kopje ‘Opbrengst en garantie’.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Indien u uw systeem met de woning mee verkoopt, dan kunt u een formulier invullen voor de overdracht van uw systeem.

Dit formulier vindt u hier.

Wat moet ik doen bij problemen met de online monitoring?

U kunt diverse documenten en handleidingen vinden op onze servicepagina.

Deze pagina vindt u hier.

Wat als mijn vraag er niet tussen staat?

Wij doen ons best al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar heeft u een vraag die u niet terug kunt vinden in ons overzicht? Dan kunt u op ons contactformulier uw vraag stellen. Wij zullen uw vraag dan oppakken en naar de juiste afdeling sturen.

Het formulier vindt u hier.

Financiële informatie.

BTW

Heeft u zonnepanelen op uw woning? Dan is de kans groot dat u voor de btw een ondernemer bent. In dat geval kunt u mogelijk btw terugvragen. Daarvoor moet u zich wel aanmelden als btw-ondernemer. En btw-aangifte gaan doen.

Lees meer via deze link!

Wanneer krijg ik de factuur en wat is de betalingstermijn?

U ontvangt de factuur van uw zonnepanelen na de installatie van uw systeem. De betaaltermijn is 3 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij aanbetalingen en voor sommige toepassingen verzenden we de factuur vooruit. U krijgt dan na de installatie niet nogmaals een factuur.

Om verhogingen te voorkomen is het verstandig in de gaten te houden dat u de factuur niet over het hoofd ziet: geef het ook aan, mocht u deze niet ontvangen hebben.

Over Zonnemarkt

Zonnemarkt is een vooruitstrevende onderneming, gespecialiseerd in de levering en installatie van zonnestroomsystemen. Naast ons uitgebreide assortiment van zonnestroomproducten, bieden we ook deskundig advies over het beste systeem in uw specifieke situatie.

Voor zowel de particuliere als de zakelijke klant, regelen wij alles van advies tot installatie en van financiering tot subsidieaanvraag. Zo zorgen wij dat iedereen op een makkelijke, voordelige en duurzame manier op de energierekening kan besparen.

Waarom kiezen voor Zonnemarkt?

  • Wij zijn specialist in zonnepanelen
  • Deskundig advies in elke situatie
  • Zonnepanelen met zeer scherpe prijzen
  • Hoge service, keiharde garanties
  • Snelle levering uit eigen voorraad
  • Zeer tevreden klanten geven ons een 8,7!
bottom-illustration

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten